LEO战略与管控咨询

致力于推动领导力提升及组织健康可持续发展

LEO战略与管控咨询

发展战略咨询

   提供国内外专业信息,分析行业发展趋势 

    确定企业的定位和未来发展方向

   协助企业开展产业调整与重组 

   构建企业业务发展规划 

   参与重大项目的决策评审 

   构建品牌价值体系 

   完善商业模式 

   梳理企业文化 

   协助建立管理体系【如:精益生产体系等】 

   构建技术(或产品)开发管理体系 

 

组织管控咨询

   完善公司治理机制【决策机制,帮助建立各专业委员会】 

   集团公司对业务子单位的经营自由度设定 

   集团公司对分子公司职能管控的机制优化 

   公司整体考核框架及分子机构权限设定 

   管理层(经营负责人考核机制设计) 

   投资项目组织方式决策 

   多元化组织的组建文案及运作机制设计 

关闭

回到顶部